Faciliteter

Hvidegård’s stalde gennemgik en omfattende renovering for 8-10 år siden, da Berte Asmussen og familien købte gården af Lyngby Taarbæk kommune.


Siden har Berte bygget en luksusstald i træ og med guldknopper, aflåst saddelrum med vask, høloft, 2 folingsbokse med gulvisolering og et dejligt stort vandspiltov med varmt vand. Stalden er lys og boksene meget rummelige. Tredje længe, som stalden hedder, ligger lige ud til gårdens 40x20 meter ridebane og med direkte adgang til ridesti til Jægersborg Hegn, Dyrehaven – eller blot en lille opvarmningstur i den lokale skov, ligeledes via etablerede ridestier.

Alle tre stalde bliver årligt vasket og istandsat.


Længe 1 og 2 har også store rummelige bokse med store vinduer og god cirkulation. Hertil hører også høloft med plads til ekstra opbevaring (efter aftale med Berte), og i 1. længe er der ligeledes varmtvands vandspiltov samt nyetableret rytterstue med tekøkken på loftet. Om sommeren bruger vi mest det lille ekstra tekøkken i staldetagen med køleskab og sætter os udenfor i gården og hygger.


Ridebanen er anlagt i den tidligere urtehave med udsigt over foldene. ”Danmark’s smukkest beliggende ridebane” har flere hesteejere udtalt. Banen  kan  benyttes det meste af året (med forbehold for is og sne).

Adskildt fra ridebanen af en hæk  og hegnet med et 1,80 m træhegn ligger rotunden, som er 10 meter i diameter.Foldene på Hvidegård består af 4 sandfolde og ca. 10 store græsfolde. Hestene er på fold hver dag. I sommerperioden (maj-oktober) på græs hele dagen og resten af året på sandfolde minimum 2 timer dagligt, men gerne længere, når det kan lade sig gøre. Vi sørger ligeledes for ud og indlukning fra fold.


Der fodres med kvalitets hø og wrap. Vores fodringsstrategi er en god basis kost til heste  der arbejder meget, men ikke skal være varme. Man kan i begrænset omfang medbringe sit eget foder.

Vi sørger for fodring 2 gange dagligt om sommeren, 3 gange i vinterhalvåret.


Ridestier direkte fra gården fører til uanede arealer af skov. Bl.a. er der kun 800meter (via ridesti) til den Kongelige Dyrehave (Jægersborg Dyrehave) med ridestier og blandet terræn fordelt på 1.100 ha (10km2), Jægersborg hegn, Hundesømosen, Bernstorffparken, Rude skov, Geels skov, Ørholm skov og ”de grønne stier” ved Nærum.


Fælles rideture kan let arrangeres på Hvidegård. Mange af gårdens ryttere rider jævnlig i skoven . Vi har oprettet en blog for hesteejere af Hvidegård, hvor man bl.a. kan invitere andre til fælles rideture. Alternativt kan I kontakte Berte Asmussen som gerne arrangerer fælles rideture når er er tilmelding nok. Berte kender skovene som sin egen bukselomme, da hun har redet i egen tynd i over 40 år. Rideture med Berte er ganske lærerige og bestemt ikke kedelige eller ens to gange i træk!Copyright @  Hvidegård v/ Berte Asmussen


Hvidegaardsparken 69A, 2800 Lyngby


mobil: +45 24638037

email: team@hvidegaard.net