Om Hvidegaard

Hvidegård forretning

Hvidegårds forretning består i dag af udlejning af hestestalde, hestebokse og lejligheder.


Hvidegården drives afægteparret  Berte Asmussen og Kenneth Jørgensen samt med stor deltagelse af familie og staldens venner, der sørger for at rive, feje og slå græs, så gården præsenterer sig flot. Gården huser en bred vifte af heste, lige fra pensionerede spring og travheste, til islændere, dressur, skovturs og galopheste. Over dagen mødes en blandet skare af heste entusiaster, hesteejere og de øvrige lejere på Hvidegård.


Om formiddag er der god tid til en hestesnak, en kop the og et slag piratbridge, medens der skrues op for tempoet om eftermiddagen, hvor der trænes og passe heste til den store guldmedalje. Om aften falder roen igen over gården, her skiftes vi til at give hestene natmad og et sidste eftersyn, inden der lukkes og slukkes senest kl 11.
                            En af de to velbevarede gravhøje på Hvidegård

Hovedhuset på Hvidegård fra 1920'erne   Kilde: Hvidegård's private billeder

Hvidegård's historie

For omkring 3000 år siden var området omkring Hvidegård i Kongens Lyngby en vigtig gravplads med adskillige store høje, hvorfra man kunne skue vidt mod syd – ud over lavningen med Torsdal Mose. To af højene eksisterer endnu.


Tidligere lå Hvidegård som en del af Bondebyen nord for Lyngby Kirke, på toppen af bakken. Da gården blev flyttet ud, hed den oprindeligt Wiegaarden efter stednavnet ”Wiekierene”, som antageligt igen havde sit navn efter et gammelt ”vi” – et helligsted (jvf. alle de mange gravhøje fundet i området).


Navnet er så i tidens løb blevet ændret til Hvidegård, til trods for at navnet intet har med farven ’hvid’ at gøre.


Hvidegården, som vi kender den i dag, blev bygget i år 1877 og fungerede som Bondegård ved forskellige private ejere de næste mange år. Men efterhånden som det blev sværere at drive landbrug, blev gårdens 75 tønder land gradvist solgt fra. I 1905 blev den første parcel solgt fra til landsted Ved Fortunen 20


I 1908 købte Ritmester Gustav Adolph Frederik Clauson-Kaas hele Hvidegården, og han skulle efterfølgende komme til at spille en stor rolle for hele den østlige del af Lyngby-Taarbæk Kommune samt Dansk Galopsport.Clauson-Kaas var bestyrelsesmedlem og kommitteret i Landbrugslotteriet, men han var også lidenskabeligt interesseret i hesteavl, galop- og travsport.

Via forskellige selskaber opkøbte Clauson-Kaas efterhånden også Dyrehavegård, Lundtoftegård, Bjælkalgergård og Rævehøjgård.


Han anlagde træningsbane for galopheste på Dyrehavegaard og havde stutterier på andre af gårdene. Og det var ham, der fik gennemført anlægget af Klampenborg Galopbane og parkeringspladserne ved Dyrehavsbakken og Klampenborgvej.

Mindestatue af Clausson-Kaas på Klampenborg Galopbane  se kilde her

I 30’erne solgtes en del jord omkring Lyngby og Lundtoftes gårde til Københavns Kommune. I forbindelse hermed beholdt Clauson-Kaas den del af Hvidegårdens areal, som lå nord for Klampenborgvej og øst for Hjortekærsvej.


Den nuværende ejer, Berte Asmussen, så første gang Hvidegård i 1964, da hendes familie flyttede ind i stuehuset. På et tidspunkt efter Clauson-Kaas' tid, blev Hvidegården overtaget af Lyngby-Tårbæk kommune som lejede staldene ud til Klampenborg Galopbane og stuehuset til familien Asmussen. 


Allerede fra barns ben fandt Berte Asmussen en stor glæde ved hestene, og lærte at ride hos Baronesse Litten Lerche i Ordrup. Gennem gårdens legendariske galoptræner, østrigskfødte Frans Nutz, fik Berte sin grundlæggende viden om heste og hestepasning, som i stor stil blev eksperimenteret med og overført til New Forrest ponyen ’Countess’. 


Hestetraditionerne har været holdt i hævd gennem alle årene, og bl.a. har gården været hjemsted for berømte væddeløbere, som f.eks. ’Tie Eleven’, ’Orange Blossom’ ’Fabella’ samt derbyvinderne ’Birkum Bob’, og ’Hard Top’ – samtlige heste trænet af Frans Nutz.


Idag bliver galoptraditionerne videreført af Warp Core og træner Unnie Jacobsen.Uddrag af Frans Nutz's egne malerier af hhv selvportræt og hans mange vindende heste    Se kilde her    

Derudover har gården huset Danmarksmesteren i ponydressur i 1974 ’ Seherzada’ og hendes staldkammerat ’Ornella’. 


Gennem Berte’s voksenliv har Pintoavl fyldt meget, og bl.a. fik hun kåret den første brogede hoppe, Jatrona, i Dansk Varmblod. Derudover har Berte avlet hingsten Jack Daniels, som i dag går middelsvær dressur. 


Berte’s alsidige interesse for hestesportens mange nicher, har da også ført til, at gården i dag huser en bred vifte af heste, lige fra pensionerede spring og travheste, til islændere, dressur, skovturs og galopheste.                 Danmarksmesteren i ponydressur i 1974 ’ Seherzada’.   

                 Billedet er taget på gårdspladsen på Hvidegård vinteren 1974                

Jatrona med føllet Hvidegårds Rose, år 2000


Copyright @  Hvidegård v/ Berte Asmussen


Hvidegaardsparken 69A, 2800 Lyngby


mobil: +45 24638037

email: team@hvidegaard.net